Menu Dichtbij

Blogpost van 6 juni 2014

Omzetbelasting, bedrijfsbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting: wat moeten zelfstandigen en ondernemers verwachten?

blank

Iedereen die zelfstandige is, moet een factuur indienen. Dan is het onderwerp “belasting” nooit ver weg. De Belastingdienst verdient geld aan (bijna) elke actie, of het nu gaat om zelfstandigen op kleine schaal of als ondernemer op grotere schaal.

Vanwege de complexiteit van het onderwerp geven wij u graag inzicht in wanneer de verschillende belastingsoorten van toepassing zijn. Welke belastingmodus treedt in werking en wanneer?

De omzetbelasting

In principe moet deze worden betaald als de gegenereerde inkomsten (bruto!) het voorgaande jaar niet hoger waren dan 17.500 euro en het lopende jaar waarschijnlijk niet hoger zullen zijn dan 50.000 euro.

In dit geval is de zogenaamde “kleinbedrijfsregeling” van toepassing. Om te documenteren dat deze regeling wordt toegepast, is het voldoende als u de factuur uitreikt zonder omzetbelasting te tonen.

Anders moet dit altijd op de factuur vermeld worden.

Jaarlijks moet u controleren of uw verdiensten nog binnen de gestelde grenzen vallen. Ook als u de voorgaande jaren de omzetgrens heeft overschreden, kunt u voor het lopende jaar toch profiteren van de kleineondernemersregeling, zonder dat u hiervoor een aanvraag hoeft in te dienen.

De Belastingdienst moet echter wel op de hoogte worden gesteld van de wijziging van de zogenoemde “standaardbelasting” terug naar de kleine ondernemersregeling om geen verzoek meer te ontvangen om de vooraangifte BTW in te dienen.

Opgemerkt moet worden dat u, zelfs als eigenaar van een klein bedrijf, doorgaans binnen zes maanden na het verlenen van de dienst een factuur moet uitreiken. Bent u bijvoorbeeld pas in juni van een lopend jaar zelfstandige geworden, dan wordt de verwachte omzet omgerekend naar de totale jaaromzet voor het eerste jaar.

Maar ook als kleine ondernemer wordt u niet gespaard van het indienen van aangifte inkomstenbelasting. Tenzij je als alleenstaande minder verdient dan de huidige 8.130 euro en als gehuwde 16.260 euro.

De handelsbelasting

Deze belastingplicht geldt als u inkomsten uit uw onderneming haalt. Vaak gebeurt dit op hetzelfde moment als de onderneming wordt geregistreerd.

Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat u onmiddellijk bedrijfsbelasting moet betalen. Winst boven dit bedrag hoeft alleen te worden overgemaakt als het bedrag hoger is dan 24.500 euro.

De wetgever definieert een bedrijf als “elke activiteit die op een duurzame en langdurige basis wordt uitgevoerd met het doel winst te maken en die noch freelance is, noch in de land- of bosbouw plaatsvindt”.

Bent u zelfstandige in de zin van artikel 18 lid 1 van de Wet inkomstenbelasting, dan bent u vrijgesteld van het betalen van dit soort belasting. Heeft u echter als ondernemer een GmbH, OHG of een andere vennootschap opgericht, dan bent u in de regel verplicht deze belasting te betalen. De ondernemer is in dit verband degene namens wie de onderneming wordt geëxploiteerd.

De bedrijfsbelasting is dus gebaseerd op de inkomsten die u uit uw onderneming haalt en komt – met eventuele kleine afwijkingen – grofweg overeen met de winst die ook in de vennootschaps- of inkomstenbelasting tot uiting komt.

Belangrijk is verder dat deze belasting een zogenaamde ‘gemeentebelasting’ is, waarvan de gemeenten het bedrag individueel kunnen bepalen aan de hand van het ‘aanslagtarief’.

De vennootschapsbelasting

Eerst het goede nieuws: Bent u een eenmanszaak of heeft u een vennootschap onder firma opgericht, zoals een OHG (vof) of een GbR (burgerlijke vennootschap), dan hoeft u geen vennootschapsbelasting te betalen.

Het wordt geheven door de deelstaten en is gericht op de winsten van bedrijven, zoals een GmbH (naamloze vennootschap) of AG (naamloze vennootschap). De vennootschapsbelasting is een zogenaamde “directe belasting”, in tegenstelling tot de omzetbelasting, die een “indirecte” belasting is. Aan de andere kant moeten bijvoorbeeld coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen vennootschapsbelasting betalen.

De inkomstenbelasting

Ongeacht of u als eenmanszaak zelfstandige bent geworden of als ondernemer een bedrijf hebt opgericht: geen enkele Duitse staatsburger in Duitsland kan het betalen van inkomstenbelasting vermijden.

Uitzondering: Tenzij je alleenstaand bent en minder dan 8.130 euro verdient of 16.260 euro als je getrouwd bent.

Inkomen wordt gedefinieerd als “winst minus buitengewone lasten en minus bijzondere lasten”. Deze situatie ontslaat u echter niet van het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Samenvatting

Vanwege de bijzondere complexiteit van het onderwerp, vooral als u nog maar korte tijd als zelfstandige werkt of als ondernemer werkt, is het raadzaam om advies in te winnen bij een professional. Dat u in zo’n geval met een factuur wordt geconfronteerd, hoeft u geen zorgen te maken. U kunt de kosten dan fiscaal aftrekbaar maken.

Met de factuurdownloader GetMyInvoices kunt u uw inkomende facturen gemakkelijk en automatisch downloaden en beheren.

Laatste berichten

Productupdates maart en april

16.04.2024

De weg naar papierloos boekhouden met sevDesk en GetMyInvoices 

29.02.2024

Productupdates in januari en februari

22.02.2024

Productupdates in november

19.12.2023

Productupdates in oktober

15.11.2023