Automatisch documenten
uitwisselen tussen Google Drive en Power Automate

Met behulp van GetMyInvoices kunt u automatisch uw documenten tussen Google Drive en Power Automate synchroniseren, alsmede ook vele andere systemen. Wij verzenden alle relevante factuur data, bijvoorbeeld datum, bedrag, betalingsgevens en individuele positie. Dat betekend dat u de tijdrovende verzameling van facturen en handmatig invoeren kunt overslaan.