Automatisch rekeningen importeren en exporteren van en naar OneDrive

Automatisch rekeningen importeren en exporteren van en naar OneDrive

Hoe documenten export en import opzetten tussen GetMyInvoices en OneDrive

1. Document Export: Begin Integratie Proces

Login bij GetMyInvoices > Kies “Synchronisatie” in het rechter menu >Klik “Voeg Synchronisatie Account toe” >Klik “Exporteer” >KiesOneDrive>Klik “Ga Verder”!

1. Document Export: Begin Integratie Proces

2. Document Export: Voeg Synchronisatie instellingen toe

Kies hoe vaak documenten gesynchroniseerd worden > indien nodig, voeg een notitie toe > Klik “Uitgebreide Instellingen” > specificeer de document types en labels voor export, indien nodig activeer het toestemmingsvakje > Kies of documenten in GetMyInvoices worden gearchiveerd na overbracht > Klik “Ga Verder”!

2. Document Export: Voeg Synchronisatie instellingen toe

3. Document Export: Verbind met OneDrive

Als de link niet geopend kan worden, deactiveer tijdelijk uw anti-virus programma >Login bij uw OneDrive account, met gebruik van het pop-up venster > Geef GetMyInvoices toestemming door “Accepteer” aan te vinken!

3. Document Export: Verbind met OneDrive

4. Document Export: Voeg Synchronisatie Account toe

Voer het account type en de account naam in > Kies een map om documenten naar te exporteren onder “Pad” en klik “Ga Verder” > Kies of alle documenten worden gesynchroniseerd in een map of dat u liever submappen heeft > kies de tijdsspanne > Klik “Opslaan”!

4. Document Export: Voeg Synchronisatie Account toe

5. Document Export: Integratie Voltooid

Het duurt maar even voor u de synchronisatie informatie kunt vinden onder het hoofdmenu item “Synchronisatie”, en een beetje langer voor u de geëxporteerde documenten in OneDrive vindt > Dat is het!

5. Document Export: Integratie Voltooid

1. Document Import: Begin Integratie Proces

Login bij GetMyInvoices > Kies “Synchronisatie” in het rechter menu >Klik “Voeg Synchronisatie Account toe” >Klik “Importeer” >KiesOneDrive>Klik “Ga Verder”!

1. Document Import: Begin Integratie Proces

2. Document Import: Verbind met OneDrive

Als de link niet geopend kan worden, deactiveer tijdelijk uw anti-virus programma >Met gebruik van het pop-up venster, login bij uw Google account > Geef GetMyInvoices toestemming door te klikken op “Accepteer”!

2. Document Import: Verbind met OneDrive

3. Document Import: Voeg Import-Synchronisatie Account toe

Voer een nieuwe naam voor de account in > Onder “Import Pad” kies uit welke map documenten moeten worden geïmporteerd, en klik “Ga Verder”> Vul de velden “Standaard Document Type, “Standaard Labels” en “Standaard Bedrijf” in > Kies de tijdsspanne voor synchronisatie > Indien nodig, vul de overgebleven velden in > Klik “Opslaan”!

3. Document Import: Voeg Import-Synchronisatie Account toe

4. Document Import: Integratie Voltooid

Het duurt maar even voor u de synchronisatie informatie kunt vinden onder het hoofdmenu item “Synchronisatie”, en kort hierna kunt u de geïmporteerde documenten vinden. > Dat is het!

4. Document Import: Integratie Voltooid

GetMyInvoices stelt rekeningoverdracht van en naar OneDrive op automatische piloot

OneDrive is een bestandshosting dienst, u beschikbaar gesteld door Microsoft. Het stelt gebruikers in staat bestanden te uploaden naar de cloud en deze te openen vanaf elk apparaat en elke lokatie. Dit is mogelijk via webbrowser, eigen klant applicaties, en apps. Bestanden worden automatisch gesynchroniseerd. Bovendien kunnen bestanden en mappen ook met andere gebruikers worden gedeeld. In combinatie met Office 365 kan er tegelijkertijd gezamelijk aan bestanden worden gewerkt.

GetMyInvoices automatiseert de overdracht van bestanden naar en vanuit OneDrive. Gebruikers kunnen documenten van GetMyInvoices naar OneDrive exporteren, en ook facturen of rekeningen opgeslagen in OneDrive naar GetMyInvoices brengen, en ze vanaf hier verder doorsturen – hoe het uw workflow ook goed uitkomt.

Top