Dream-Team: anybill en GetMyInvoicesmakenvolledigdigitaledocumentoverdrachtmogelijk

woensdag, 12. februari 2020

Kassel. Door de associatie van fino met anybillworden extra optiesgeopendvoorgebruikers van de factuurbeheeroplossingGetMyInvoices. anybill is een app die bonnen of anderedocumentendigitaalnaar de smartphone van de klantverzendt. Via een interface kunnen de documenten van daaruitrechtstreekswordengeëxporteerdnaarGetMyInvoices.DatbespaartGetMyInvoices-gebruikers het fotograferen van papierenkwitanties en betekentprofiteren van eendocumentoverdrachtzondermediaonderbrekingen.

GetMyInvoicesbiedtbedrijvenondersteuningbijfactuurbeheer door facturenautomatischtedownloaden van meerdan 5.000 portals, ze op tehalenuit e-mailpostboxen en centraalbeschikbaartemaken in eenbeveiligdecloudomgeving. Met de verbindingnaaranybill is het nu ookmogelijkomontvangsten direct over tedragennaarGetMyInvoices die wordenverzameldwanneer u winkelt, restaurants bezoekt of brandstofkrijgt – omdatanybillhandelaren, restauranteigenaren en andereondernemingen in staatstelttevoldoenaan de verplichting tot het afgeven van bonnen, welke vankrachtis sinds het begin van 2020, door facturendigitaalteverzendennaar de smartphones van hunklanten. Het milieubelastendeafdrukken op thermischpapier en onnodigestapelsafvalkunnenzowordenvermeden.

Anybillgebruiken is eenvoudig. De klantdownloadt de gratis app in de App Store of Google Play. De anybill-app geefteen QR-code weer, die bij het afrekenenwordtgescandom de bon digitaalnaar de klantteverzenden.

anybill in interactie met GetMyInvoices
anybillheeft nu eenkoppeling met de factuurbeheeroplossingGetMyInvoices van fino. Datbiedtbedrijven het voordeeldatze in staatzijnomontvangstbewijzenvoorhoreca, brandstof en anderezaken die relevant zijnvoor het bedrijfslevenrechtstreeksvanuitelkefactuurnaarGetMyInvoicesteexporteren. GetMyInvoicesbevatdaarentegen interfaces naartal van boekhoudprogramma’s en documentbeheersystemen, zodat de facturen die van eenwillekeurigefactuurwordenontvangen, rechtstreeksnaar die oplossingenkunnenwordendoorgestuurd. In het procesleest de geïntegreerde OCR van GetMyInvoicesallerelevantegegevens, watbetekentdathandmatigtypennietlangernodig is.

BjörnKahle, COO bijfino, legtuit: “Met anybillkunnengebruikers van GetMyInvoicesdigitaalontvangenbonnen van hun smartphone naaronzeoplossingdoorsturenzondermediaonderbrekingen. We dichteneenkloofomeen integraal, digitaalfactuurbeheertecreëren. ”

Over GetMyInvoices:

GetMyInvoices is een digitale software voor factuurbeheer die voorbereidend accounting vergemakkelijkt en versnelt. Deze oplossing haalt automatisch alle rekeningen en andere documenten op van 1000 bronnen. Dit bevat meer dan 10.000 online portals, email inboxen, cloud opslagen- en 3rd party oplossingen, alsmede ook factuurhulpmiddelen. Papieren bonnen kunnen gemakkelijk worden vastgelegd via de Scan App; GetMyInvoice leest automatisch alle relevante factuurinformatie. Dit betekend dat alle documenten en facturen veilig worden bewaard op een locatie. Vanuit daar kunnen ze gemakkelijk worden verstuurd naar de belastingadviseur, accountingsoftware, documentbeheer systemen en andere applicaties. Allemaal onder naleveing van individuele workflows. De gebruiker bespaart inspanning en tijd – effieciënt cashflow beheer word mogelijk.

Voor meer informatie: www.getmyinvoices.com

Uw redactionele contact:
fino data services GmbH
Bjoern Kahle
Willy-Brandt-Allee 31
23554 Lübeck
Duitsland
Telefoon: +49 4550 99 690 02
E-mail: press@getmyinvoices.com

good news! GmbH
Bianka Boock
Kollberger Straße 36
23617 Stockelsdorf
Duitsland
Telefoon: +49 451 88199-21
E-mail: bianka@goodnews.de

Terug

Informatie

GetMyInvoices is een oplossing gebaseerd in de cloud voor factuurbeheer dat bijzonder interessant is voor kleine en middelgrote bedrijven.

Voor meer informatie: www.getmyinvoices.com 

Uw redactionele contact:

fino data services GmbH
Bjoern Kahle
Willy-Brandt-Allee 31
23554 Lübeck
Duitsland

Telefoon: +49 4550 99 690 02
E-mail: press@getmyinvoices.com

good news! GmbH
Bianka Boock 
Kollberger Straße 36
23617 Stockelsdorf
Duitsland

Telefoon: +49 451 88199-21
E-mail: bianka@goodnews.de
www.goodnews.de

Test GetMyInvoices
Probeer het 14 dagen gratis

Verbaas jezelf met het automatische factuur beheer: Beter overzicht. Minder boekhouding. Meer tijd voor uw ideeën.

Test gratis