Automatisch documenten
uitwisselen tussen Printout Designer en Zoho Docs

Met behulp van GetMyInvoices kunt u automatisch uw documenten tussen Printout Designer en Zoho Docs synchroniseren, alsmede ook vele andere systemen. Wij verzenden alle relevante factuur data, bijvoorbeeld datum, bedrag, betalingsgevens en individuele positie. Dat betekend dat u de tijdrovende verzameling van facturen en handmatig invoeren kunt overslaan.