Automatisch documenten
uitwisselen tussen Sharepoint en Shoeboxed

Met behulp van GetMyInvoices kunt u automatisch uw documenten tussen Sharepoint en Shoeboxed synchroniseren, alsmede ook vele andere systemen. Wij verzenden alle relevante factuur data, bijvoorbeeld datum, bedrag, betalingsgevens en individuele positie. Dat betekend dat u de tijdrovende verzameling van facturen en handmatig invoeren kunt overslaan.