Automatisch documenten
uitwisselen tussen weclapp en sevDesk

Met behulp van GetMyInvoices kunt u automatisch uw documenten tussen weclapp en sevDesk synchroniseren, alsmede ook vele andere systemen. Wij verzenden alle relevante factuur data, bijvoorbeeld datum, bedrag, betalingsgevens en individuele positie. Dat betekend dat u de tijdrovende verzameling van facturen en handmatig invoeren kunt overslaan.