Hoe de documentuitwisseling tussen GetMyInvoices en sevDesk opzetten

Automatisch rekeningen importeren naar en exporteren van sevDesk

Hoe de documentuitwisseling tussen GetMyInvoices en sevDesk opzetten

1. Document Export: Begin Integratie Proces

Login bij GetMyInvoices >Kies “Synchronisatie” in het rechter menu onder uw naam >Klik “Voeg Synchronisatie Account toe” >Klik “Exporteer” >Kies sevDesk >Klik “Ga Verder”!

1. Document Export: Begin Integratie Proces

2. Document Export: Voeg Synchronisatie Instellingen Toe

Stel de tijd interval van de synchronisatie > Klik “Uitgebreide Instellingen” en kies welke documenttypes en welke bonnen gesynchroniseerd moeten worden met welke labels > Kies of u de documenten wilt archiveren na het overbrengen > Klik “Ga Verder”!

2. Document Export: Voeg Synchronisatie Instellingen Toe

3. Document Export: Voeg Synchronisatie Account Toe

Geef de naam voor de synchronisatie account in > Voer het API token in! U vindt deze in sevDesk onder “Instellingen” door de gebruiker te kiezen, erop te klikken om het te verwerken en de API token weer te geven > Kies de tijdsperiode voor de documenten die geëxporteerd dienen te worden > Klik “Opslaan”!

3. Document Export: Voeg Synchronisatie Account Toe

4. Document Export: Integratie Voltooid

Het duurt slechts enkele seconden voor u de synchronisatie informative kunt zien onder het kopje “Synchronisatie” in het hoofdmenu > Dat is alles! > De documenten zullen kort hierna beschikbaar zijn in sevDesk onder “Documenten”

 4. Document Export: Integratie Voltooid

sevDesk en GetMyInvoices versimpelen rekeningoverdracht

sevDesk is een gemakkelijk te beheren boekhoudingssoftware voor elke bedrijfsgrootte. Het stelt gebruikers in staat om het cashboek online bij te houden, facturen te creëeren met unieke layout, deze naar de juiste klanten te sturen, en inkomende facturen en bonnen te verzamelen. Gegevens worden automatisch herkend en geboekt. Een interface met de bankrekening maakt betalingen mogelijk. Bovendien worden inkomende betalingen automatisch aan de juiste factuur gelinkt.

sevDesk heeft een compatibele DATEV-export en staat voor een eenvoudige samenwerking met belastingadviseurs. Verder bereidt sevDesk de omzetbelastingaangifte voor, op basis van opbrengsten en uitgaven, die direct vanuit de software rechtstreeks naar de belastingdienst kan worden overgebracht. Tot slot produceert sevDesk een factuur voor inkomstenoverschotten en geeft de winst- en verliesrekening weer.

Met GetMyInvoices vereenvoudigen gebruikers hun documentimport, omdat facturen, ontvangsten, etc. automatisch worden geïmporteerd naar de boekhoudingssoftware. Een ander toepassingsscenario is het importeren van documenten zoals uitgaande facturen van sevDesk naar GetMyInvoices om ze daar te organiseren en / of automatisch door te sturen. Het respectieveintegratieproceswordtbinnen no time afgehandeld.

Top