sevDesk en GetMyInvoices versimpelen rekeningoverdracht

sevDesk is een gemakkelijk te beheren boekhoudingssoftware voor elke bedrijfsgrootte. Het stelt gebruikers in staat om het cashboek online bij te houden, facturen te creëeren met unieke layout, deze naar de juiste klanten te sturen, en inkomende facturen en bonnen te verzamelen. Gegevens worden automatisch herkend en geboekt. Een interface met de bankrekening maakt betalingen mogelijk. Bovendien worden inkomende betalingen automatisch aan de juiste factuur gelinkt.

sevDesk heeft een compatibele DATEV-export en staat voor een eenvoudige samenwerking met belastingadviseurs. Verder bereidt sevDesk de omzetbelastingaangifte voor, op basis van opbrengsten en uitgaven, die direct vanuit de software rechtstreeks naar de belastingdienst kan worden overgebracht. Tot slot produceert sevDesk een factuur voor inkomstenoverschotten en geeft de winst- en verliesrekening weer.

Met GetMyInvoices vereenvoudigen gebruikers hun documentimport, omdat facturen, ontvangsten, etc. automatisch worden geïmporteerd naar de boekhoudingssoftware. Een ander toepassingsscenario is het importeren van documenten zoals uitgaande facturen van sevDesk naar GetMyInvoices om ze daar te organiseren en / of automatisch door te sturen. Het respectieveintegratieproceswordtbinnen no time afgehandeld.