Importeer rekeningen met een muisklik naar DATEV Unternehmen Online

Importeer rekeningen met een muisklik naar DATEV Unternehmen Online

Hoe documenten export opzetten tussen GetMyInvoices en DATEV

1. Document Export: Begin Integratie Proces

Login bij GetMyInvoices > Kies “Synchronisatie” in het rechter menu >Klik “Voeg Synchronisatie Account toe” >Klik “Exporteer” >KiesDATEV>Klik “Ga Verder”!

1. Document Export: Begin Integratie Proces

2. Voeg Synchronisatie instellingen toe

Er zijn twee verschillende manieren om gegevens naar DATEV te uploaden. Als u het vakje “Upload alleen Document image” activeert, worden alleen PDF bestanden geüpload. Als u het vakje “Upload alleen Document image” deselecteert, zal GetMyInvoices ook het factuurnummer, bedrag, datum, etc. Importeren. Om dit soort synchronisatie te activeren zult u extra toegangsauthorisatie nodig hebben via uw belastingadviseur. DATEV accepteert alleen facturen met volledige gegevens. Als een factuurnummer of datum ontbreekt, zal DATEV deze factuur niet aanvaarden; om dit te corrigeren, geeft u de ontbrekende gegevens in in GetMyInvoices > Klik “Uitgebreide Instellingen” > specificeer de document types die moeten worden gesynchroniseerd > Ga verder met de configuratie> Klik “Ga Verder”!

2. Voeg Synchronisatie instellingen toe

3. Verbind GetMyInvoices en DATEV

Geef GetMyInvoices toegang tot uw DATEV account, met gebruik van uw gekozen authorisatie proces – in dit geval, via de SmartLogin App op uw smartphone en de scan van de weergeven QR code in het tijdsvenster.

3. Verbind GetMyInvoices en DATEV

4. Voeg Synchronisatie Account toe

Voer de account naam in >Kies de DATEV klant> kies de tijdsspanne > Kies of alle of slechts geselecteerde documenten moeten worden gesynchroniseerd >Klik “Opslaan”!

4. Voeg Synchronisatie Account toe

5. Begin DATEV Transfer

De synchronisatie moet elke keer handmatig worden gestart. Om dit te doen, kies de DATEV account in het “Synchronisatie” menu > Klik “Begin DATEV Transfer” en login bij DATEV wanneer gevraagd, met uw gekozen authorisatie proces!

5. Begin DATEV Transfer

6. Voltooi Integratie

Binnen een paar minuten, kunt u de synchronisatie informatie vinden in het hoofdmenu en in DATEV nternehmen Online.

6. Voltooi Integratie

GetMyInvoices versimpelt document import in DATEV Unternehmen Online

DATEV Unternehmen Online is een programma voor de uitwisseling van rekeningen, gegevens en documenten tussen bedrijven en belastingadviseurs. Het creëert individuele samenwerkingsmogelijkheden met gebruik van de DATEV cloud. DATEV Unternehmen Online bevat verschillende componenten, die naar wens kunnen worden gecompileerd door de belastingadviseur met zijn respectievelijke klant. Zo kunnen rekeningen en documenten voor financiële en loonadministratie (bv. Inkomende en uitgaande facturen, werknemerscontracten, ziek certificaten) online worden uitgewisseld.

Met GetMyInvoices, behoort het moeizame verzamelen, sorteren en doorsturen van documenten tot het verleden – omdat GetMyInvoices rekeneingen van andere bronnen automatisch compileert en de benodigde documenten via de DATEV interface met slechts een muisklik direct naar uw DATEV account uploadt. Om de DATEV import te beginnen, vraag uw belastingadviseur om DATEVconnect online te activeren! Als u het nog niet hebt, zult u ook DATEV mIDentity compact of DATEV SmartLogin nodig hebben (wij raden het laatste aan).

Top